Een alternatieve lezing van een Wijngaardparabel

Toch nog wat activiteit in deze komkommertijd.

Voor Joods-Christelijke dialoog.nl schreef ik een bespreking van de parabel van de “slechte pachters in de wijngaard”, o.a. overgeleverd in Mattheus 21:33-44. Deze tekst zal gelezen worden op Israelzondag in de protestantse kerken. Vaak wordt hij als een lastige tekst ervaren, omdat hij gemakkelijk uit de perspectief van de vervangingstheologie kan worden uitgelegd, dat wil kort door de bocht zeggen: de Joden zijn vervangen door de Christenen. In mijn bespreking poog ik een andere uitleg te geven, waardoor de parabel getuigt van een binnen-joods conflict over de interpretatie van de Tora en wie deze bepaalt. Een conflict over autoriteit dus.

Dit is hoe Dick Pruiksma, de beheerder van de jcd.nl site mijn bijdrage inleidt: “Israëlzondag: alweer die vermaledijde wijngaard   
Eens in de zoveel jaar is het op de eerste zondag van oktober niet alleen Israëlzondag maar staat ook nog Matteüs 21 op het rooster. Dit jaar weer dubbel pech! Want maak maar eens duidelijk dat het doden van de ontrouwe knechten niet anti-joods bedoeld is. Maar stel nu eens dat die wijngaard niet voor “Israël” staat? Dr. Lieve Teugels doet alvast een voorzet. Zie rechterkolom. ”

… en dan moet je dus op de site maar de rechterkolom. Of je volgt de link hierboven.

De foto bovenaan dit bericht is gemaakt door Rob Nelisse van Imageworkplace. Gemaakt in de heuvels van Judea iets buiten Jeruzalem op de site van een  wijn-boerderij uit de Hellenistische tijd. Op de foto zie je uitgehouwen perskuipen,

Verder: Mijn bespreking van Amy-Jill Levine en Marc Brettler’s Jewish Annotated New Testament  is inmiddels verschenen als  PThU Bijbelblog en overgenomen op de site van de Katholieke Raad voor het Jodendom. Eerder verscheen ze, in iets andere vorm, op de site van Joods-Christelijke dialoog.nl.  Het onderwerp blijkt toch nog steeds actueel: een Joodse commentaar op het NT wordt kennelijk als een bijzondere fenomeen ervaren. Het is in elk geval in al zijn compactheid een nuttige een veelzijdige commentaar.