Presentatie ter gelegenheid van de studiemiddag ‘Continuïteit en Vernieuwing’ ter gelegenheid van de doorstart van de leerstoel Judaistiek van prof. Dineke Houtman, aan de hand van mijn paper in de bundel Hebrew Texts in Jewish, Christian and Muslim surroundings (ed. by Klaas Spronk en Eveline van Staalduine; Leiden: Brill, 2018) die bij deze gelegenheid aan Dineke Houtman werd aangeboden. 22 februari 2018, PThU Amsterdam

Presentatie_LT Parabels als instrument van continuiteit en vernieuwing in de rabbijnse midrasj

Het paper zelf kan u vinden onder ‘publicaties’.

Hierbij ook de bijbehorende PPT.

Presentatie_LT

 

Rabbinics running and more