Twee nieuwe Nederlandstalige publicaties

Valorisatie! Twee Nederlandstalige artikelen vrijwel tegelijk verschenen. Over Abraham in de midrasj in Schrift 52/2 en over Rebekka in de midrasj, in Tenachon 42. Credit voor het portret: Monique Belier.