Bijdragen aan Joods-Christelijke-dialoog.nl

Ik heb onlangs drie bijdragen geschreven voor de website Joods-Christelijke-dialoog.nl. Vooreerst een bespreking van The Jewish Annotated New Testament.  Dit is de hele tekst: The_Jewish_Annotated_New_Testament op jcd.nl.
De redacteuren Amy-Jill Levine en Mark Brettler geven de JANT aan de Paus
Hierbij de links naar twee teksttoelichtingen, vanuit Joods perspectief, bij lezingen uit de Tenach (in de protestantse kerken):
  1. “Met wie wil je mij vergelijken?” (inclusief een paar mooie rabbijnse parabels):https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/29-voorpagina-tenach/voorpagina-tenach-profeten/913-jesaja-40-12-25-lieve-teugels
2. “De vernieuwing van het verbond” (met een verwijzing naar Yom Kippoer) : https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/index.php/30-voorpagina-tenach/voorpagina-tenach-geschriften/919-nehemia-09-15-20